head alap nettaska.hu

Vásárlói kifogás intézése

A nettáska.hu webáruház kínálatában kizárólag megbízható gyártók termékei szerepelnek. A termékeket feladás/átadás előtt még egyszer ellenőrizzük, hogy a vásárlóhoz kizárólag kifogástalan állapotú áru kerüljön. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy a vásárló valamilyen okból elégedetlen a termékkel. Ebben az esetben is mindent megteszünk, hogy a vásárlói kifogást a vonatkozó jogszabályok szerint a lehető legrugalmasabban rendezzük.

A vásárlástól való elállás joga, annak módja és következményei:

A  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik a vásárlástól való elállás jogáról. Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt az alábbiak szerint teheti meg:
Megrendelő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.  Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre.

Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket minden esetben a megrendelő viseli, utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.

Áruházunk a visszáru ellenértékét - amennyiben a termék nincs használt állapotban, ill. sértetlen - haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül megtéríti.

A megtérítés módja a megrendelt termék fizetési módjához igazodik: A futárnál készpénzzel kifizetett terméknél bankszámlára utalással vagy készpénzátutalási megbízással, bankszámlás utalásnál a számlára történő visszautalással, bankkártyás fizetésnél ugyanazon bankkártyára történő jóváírással.

Szavatosság

A szavatosság szabályait a Ptk 305-311/A §-a, tartalmazza. A szavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája (pl. gyártási hiba), amely csak későbbi fog kiderülni. A vevőnek érdemes alaposan megvizsgálni, ellenőrizni a terméket, mert amennyiben a vásárlás időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett a hibát, akkor szavatossági igénnyel nem léphet fel.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha a vásárlás időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt tulajdonságoknak; nem rendelkezik az azonos fajtájú termékre jellemző minősséggel; alkalmatlan ugyanazokra a célokra, melyre azonos fajtájú terméket rendszerint használnak; nem rendelkezik a termék leírásában, illetve mintában szereplő tulajdonságokkal; vagy nem lehet arra a célra használni, amit a vevő elképzelt, és amivel a forgalmazó is egyetértett. Szavatossági igénnyel fogyasztói szerződés esetén elsősorban a 2 éves elévülési határidőn belül lehet fellépni.

Ennek megfelelően a nettáska.hu webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre kellékszavatosságot vállal. Felelősségünk megszűnik azonban a termék nem rendeltetésszerű használata (pl. túlterhelés, hanyag tárolás), átalakítása, erőszakos nyitása, gondatlan kezelése esetén. Nem garanciális meghibásodásnak minősül továbbá, ha a terméket külső hő-, vegyi , vagy túlzott fizikai hatás érte. A szavatosság nem terjed ki a természetes elhasználódásra, valamint a vásárlás után keletkezett sérülésekre (pl. reptéri töréskár). Utóbbi esetben  javasoljuk, kérje kárfelvételi jegyzőkönyv kiadását az illetékes légitársaságnál.

Javítás, csere:

A szavatosság érvényesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a kifogásolt termék mellett a vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát). Ezt követően az illető termék bevizsgálásra kerül, majd ha bebizonyosodik, hogy a termékhiba gyártási hibából (és nem a fent említett külső behatásokból) ered, a kijavítás/kicserélés költsége a forgalmazót, azaz webáruházunkat terheli.