head alap nettaska.hu

Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya:
Az adatkezelési szabályzat a www.nettaska.hu címen elérhető oldal adatkezelésére, és felhasználási feltételeire vonatkozik. A felhasználási feltételek tartalmáról a Zolferex Kft. (Szolgáltató) a felhasználókat oly módon tájékoztatja, hogy a felhasználó dönthessen a szabályzat elfogadásáról, vagy regisztrációja törléséről.

2. A honlap célja
A www.nettaska.hu  címen elérhető weboldal egy webáruház, amely főként táskák és utazási cikkek értékesítésével foglalkozik. Az oldalon elérhető termékeket mindenki megismerheti, vásárolni azonban csak regisztrált felhasználók tudnak.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja:
A honlapon folytatott adatkezelés célja a webáruházban a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:
− A vásárlás során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
− Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
− A lakóhely a termék kiszállításának sikerességét szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele.

4. A kezelt adatok megjelenése az oldalon:
A felhasználó által megadott adatok egyikét sem láthatja más felhasználó.
A Zolferex Kft. nem változtathatja meg a megadott adatokat.
A vásárlás feltétele, hogy a felhasználó megadja a fizetéssel és szállítással kapcsolatos információkat. Ezen adatokat a Zolferex Kft. a szállítás, a követelés érvényesítése érdekében, valamint a felhasználó számára a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében kezeli.

5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz:
A kezelt adatokat a Zolferex Kft. nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

6. Az adatok felhasználása
A Zolferex Kft. a felhasználó által megadott adatokat a vásárlás során történő azonosítás, a vásárolt termék kézbesítése, valamint számlázás céljából használja fel. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárult, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címre a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet küldjön.

7. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme:
A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Szolgáltatótől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

8. Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását igénybe véve a honlapon keresztül vásárol, polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelésére a polgári jog szabályai – így különösen a szavatosságra, az igények érvényesítésére vonatkozó szabályok – is irányadók.

9. A Szolgáltató felelőssége:
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. A Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat, értesítési és bárminemű kötelesség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás on-line megtalálható a webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, joga van elállni a vásárlástól.

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni. A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Szolgáltató vásárlásból adódó felelősségét, polgári jogon, a fogyasztók védelmére vonatkozó szabályok szerint.

10. Jogérvényesítés:
A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adásvétellel kapcsolatos jogvitákra, igények érvényesítésére a polgári jog szabályai az irányadók.